Vietlott gửi ngân hàng hơn 1.100 tỷ đồng để lấy lãi

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vietlott ghi nhận ở mức gần 1.279 tỷ đồng, tăng 113 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, doanh nghiệp có 1.126 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng để lấy lãi.

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, tổng tài sản của công ty xổ số này đã tăng 113 tỷ đồng so với thời cuối năm 2022, lên 1.279 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là tài sản ngắn hạn, chiếm chủ yếu là các khoản tiền đang gửi ngân hàng.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể: Tổng tài sản của Vietlot 1.279 tỷ đồng tăng 9,7% so với hồi đầu năm, chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 1.243 tỷ đồng.

Tổng cộng, doanh nghiệp có 1.126 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Trong đó, gần 45 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 310 tỷ đồng có kỳ hạn 1 đến 3 tháng.

Về kết quả kinh doanh, Công ty ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 4.968 tỷ đồng, nhích nhẹ 0,18% so với năm 2022, tương đương mức tăng 9 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của Vietlott là 4.699 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm trước, trong đó chủ yếu là chi phí trả thưởng và dự phòng trả thưởng với 3.438 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với năm 2022.

Bên cạnh đó, Vietlott còn cho gần 503 tỷ đồng cho hoa hồng đại lý xổ số tự chọn điện toán và chi phí kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán là gần 532 tỷ đồng.

Việc giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lãi gộp của Vietlott giảm từ gần 284 tỷ đồng năm trước xuống gần 269 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty cũng tăng từ 79 tỷ đồng năm trước lên gần 83 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 36% lên 64 tỷ đồng, Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietlott chỉ giảm nhẹ 1 tỷ đồng so với năm trước.

Vietlott cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng mạnh 6 lần, từ gần 8,7 tỷ đồng năm trước lên 53 tỷ đồng nên kết quả, công ty báo lãi sau thuế gần 243 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2022.

PV (T/H)

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/vietlott-gui-ngan-hang-hon-1100-ty-dong-de-lay-lai-d49778.html