Vietjet nhận bằng khen vì đóng góp cho thế hệ trẻ

Hãng hàng không Vietjet nhận bằng khen từ Bộ Tư lệnh Hải Quân vì đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính phát triển thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/vietjet-nhan-bang-khen-vi-dong-gop-cho-the-he-tre-104320.htm