Việt Nam là đối tác quan trọng của Áo

    Gốc

    Ngày 2/10, trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Nguyễn Bá Thân đến trình Quốc thư, Tổng thống Heinz Fischer nói rằng Áo coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216436/Default.aspx