Việt kiều có “Giấy miễn thị thực“ được sở hữu 1 nhà!

    Gốc

    Ngày 10/3, Bộ Xây dựng vừa chính thức trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/vietkieumuanha/2008/03/11/023654/6451