Vi xử lý silicon đang kìm hãm bước tiến của game

    Gốc

    Chip sử dụng chất liệu silicon hiện đã đạt đến ngưỡng cuối cùng về tốc độ và hiệu quả hoạt động, làng game cần một loại vi xử lý mới.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Cong-nghe/2007/12/3B9AE120