Vật dụng trang trí Tết đắt hàng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không chỉ hàng thực phẩm tươi sống – đóng gói “hốt bạc”, các loại hàng hóa, vật dụng dùng để làm đẹp nhà cửa ngày Tết cũng đang rất đắt hàng

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090122101314133P0C1014/vat-dung-trang-tri-tet-dat-hang.htm