Vai trò của cơ sở y tế, gia đình và cộng đồng

Theo số liệu từ hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật cho thấy số người khuyết tật phục hồi chức năng tại cơ sở y tế chỉ chiếm gần 30%, 70% còn lại là phục hồi chức năng tại cộng đồng, tại nhà. Việc nhân rộng mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là giải pháp căn bản, hết sức cần thiết để giải quyết vấn đề khuyết tật tại Việt Nam.

Nhật Khánh - Nguyễn Thăng - Minh Nhật

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-kinh-te-xa-hoi/vai-tro-cua-co-so-y-te-gia-dinh-va-cong-dong-i312589/