Vạch mặt "hung thủ" trong thức ăn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một phương pháp phát hiện thức ăn nhiễm chất độc mới do Viện Macaulay (Scotland) phát triển, đã cho kết quả khả quan trong các cuộc thử nghiệm gần đây.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2007/11/14/215885.tno