Ủy quyền cho TP Thủ Đức và các quận huyện chủ động cải tạo chung cư cũ

  Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính
  804 liên quanGốcTP. HCM

  UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về ủy quyền, phân công cho UBND các quận và TP Thủ Đức thực hiện các thủ tục đầu tư cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TPHCM.

  Cụ thể, Ban hành thông báo bằng văn bản kết quả kiểm định nhà chung cư cho chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải cải tạo, xây dựng lại quy định tại Điều 5 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP; Ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp nhà chung cư, quyết định cưỡng chế di dời và tổ chức thực hiện.

  Quyết định việc phá dỡ công trình, Quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở trong trường hợp chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phá dỡ công trình xây dựng.

  Phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn; Xây dựng và ban hành các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư (về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu, năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án, phương án tài chính để thực hiện dự án và các tiêu chí khác áp dụng đối với dự án).

  Công bố công khai các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư và thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của UBND các quận và TP Thủ Đức để các chủ sở hữu nhà chung cư biết và thực hiện lựa chọn chủ đầu tư.

  Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư, trong đó có nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã được lựa chọn chủ đầu tư dự án (đối với trường hợp các chủ sở hữu thỏa thuận với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản).

  Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký đến ngày 31-12-2025.

  Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết từ năm 2021 đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn tất di dời 333 hộ dân tại 6 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn; tháo dỡ 4 chung cư với quy mô hơn 14.000m2 và thực hiện rà soát hơn 560.000 phòng trọ.

  Chương trình hành động chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ của Thành ủy TPHCM đưa ra từ năm 2016 đến nay. Theo mục tiêu đề ra thì đến năm 2020 TPHCM sẽ cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới 237 chung cư (chiếm 50%) trong số 474 chung cư có trước năm 1975 bị xuống cấp, hư hỏng nhưng hiện mới có 2 chung cư cũ được cải tạo, xây mới.

  Trà Giang

  Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/quy-hoach-do-thi/uy-quyen-cho-tp-thu-duc-va-cac-quan-huyen-chu-dong-cai-tao-chung-cu-cu-108651.html