Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể 20

Sáng 1.3, tại TP. Bắc Giang, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 20.

Nhật Khánh - Minh Nhật/THQHVN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/uy-ban-phap-luat-hop-phien-toan-the-20-i361560/