Ước nguyện của một người dân "Công bằng và Danh dự"

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Tên tôi là: Lê Văn Tuấn. Quê quán: Tiểu khu 2, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ thường trú: 118/10/10 khu phố 4, Phường Bình Thuận, Q7, Tp.HCM

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/52618/default.aspx