UBMTTQVN tỉnh An Giang và Sở Công Thương An Giang phối hợp thúc đẩy dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới

Chiều 15/9, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Minh Hùng đã ký kết chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' trong tình hình mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Minh Hùng ký kết chương trình phối hợp

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Minh Hùng ký kết chương trình phối hợp

Cụ thể, UBMTTQVN tỉnh An Giang và Sở Công Thương An Giang phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trong các tầng lớp Nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa theo phương thức truyền thống và hiện đại. Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử; triển khai đồng bộ, linh hoạt các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; tổ chức các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, các điểm bán hàng Việt Nam.

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam chất lượng đến với người tiêu dùng; biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người Việt Nam tin dùng, tín nhiệm hoặc có nhiều thành tích thực hiện cuộc vận động trên địa bàn. Tổ chức Chương trình nhận diện hàng Việt Nam; tuyên truyền giới thiệu các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” trong khuôn khổ triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025…

TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ubmttqvn-tinh-an-giang-va-so-cong-thuong-an-giang-phoi-hop-thuc-day-dung-hang-viet-nam-trong-tinh-hi-a374584.html