Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo: Chú trọng nội dung, đa dạng cách thức

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo. Qua đó, đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc quyết tâm chung tay góp sức bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị phổ biến, tuyên truyền về biển, đảo và đại dương do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức

Các đại biểu tham dự hội nghị phổ biến, tuyên truyền về biển, đảo và đại dương do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền; đồng thời định hướng thông tin kịp thời trước những diễn biến, tình hình trên Biển Đông để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm rõ tình hình.

Định hướng nội dung trọng tâm

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng các văn bản tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam. Cùng đó triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Cụ thể, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới. Theo đó, các đơn vị tăng cường phối hợp triển khai các nội dung, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về biển, đảo và biên giới, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội đã chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo với nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của mỗi địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Năm 2023, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo được trên 2.000 cuộc với trên 280.000 lượt người nghe. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền gắn với các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn được trên 4.600 cuộc với trên 301 nghìn lượt người nghe.

Ông Lô Minh Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Chi Lăng cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, hằng năm ban tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển đảo. Đơn cử như tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo và mời báo cáo viên là lãnh đạo Cục Kỹ thuật Hải quân trực tiếp truyền đạt nội dung. Ngoài lãnh đạo chủ chốt, thành phần tham dự được mở rộng đến các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn… Qua đây giúp các đại biểu cập nhật được những thông tin chính xác về biển, đảo; nắm được chủ trương, biện pháp đấu tranh của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề trên biển, không nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Không chỉ riêng huyện Chi Lăng, thời gian qua, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chú trọng lựa chọn các nội dung theo đúng định hướng, trong đó tập trung tuyên truyền về cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; những diễn biến mới về tình hình Biển Đông; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan biển, đảo, biên giới; hoạt động tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân của lực lượng hải quân; các phong trào, các cuộc vận động hướng về biển, đảo… Từ đây tạo sự thống nhất và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Để công tác tuyên truyền về biển, đảo đạt hiệu quả cao, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, huy động nhiều lực lượng tham gia, phù hợp với tình hình của mỗi địa bàn, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Cụ thể tuyên tuyền thông qua hội nghị báo cáo viên định kỳ, qua Bản tin thông báo nội bộ; tuyên truyền miệng; qua các phương tiện thông tin đại chúng… phù hợp với sự quan tâm và trình độ của từng đối tượng khác nhau.

Đơn cử trong công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở chú trọng tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép nội dung về chủ quyền biển, đảo tại các buổi hội nghị báo cáo viên, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi tập huấn công tác của các hội, đoàn thể trên địa bàn. Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập, phát hành 12 số với trên 60.000 cuốn bản tin thông báo nội bộ dùng cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng, trong đó cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo và công tác quản lý biên giới trên đất liền. Đây là nguồn tài liệu chính thống để thực hiện tuyên truyền miệng rộng rãi.

Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2023, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo được trên 2.000 cuộc với trên 280.000 lượt người nghe. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền gắn với các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn được trên 4.600 cuộc với trên 301 nghìn lượt người nghe. Qua đây đã kịp thời truyền tải được những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ của Việt Nam trong thời gian qua.

Không chỉ vậy, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo với nhiều nội dung đa dạng. Như Báo Lạng Sơn và Báo Hải quân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chuyên mục “Biên giới và biển, đảo Việt Nam”, tính đến nay, Báo Lạng Sơn đã đăng tải trên 60 tin, bài, kèm ảnh trên ấn phẩm báo in và báo điện tử tuyên truyền các vấn đề liên quan đến biển, đảo quốc gia. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử được trên 80 tin bài, phóng sự tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam, đưa tin, bài kịp thời, chính xác, đúng định hướng về quan điểm, chủ trương, ứng xử của Đảng và Nhà nước ta đối với tình hình Biển Đông.

Chị Nguyễn Lan Anh, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi đã đọc những bài viết, xem những chùm ảnh liên quan đến Hải quân Việt Nam trên Báo Lạng Sơn điện tử. Qua đây tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống, công việc của những người lính đảo cũng như vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam. Đồng thời cũng cảm thấy nể phục các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đảo xa với những vất vả, khó khăn thường trực.

Cùng đó năm 2023, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị cũng chủ động thực hiện tuyên truyền biển, đảo bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tỉnh đoàn, các nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giờ dạy học liên môn với chủ đề “Biển đảo Việt Nam”, “Em yêu biển, đảo Việt Nam” và tăng cường nội dung biển, đảo trong các môn học lịch sử, địa lý, giáo dục quốc phòng. Cùng đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi học “Biên giới, biển đảo với học đường”; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa qua các hội thi, chương trình giao lưu văn nghệ; hưởng ứng và tích cực tham gia các cuộc thi như “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”…; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển, đảo, biên giới, đồng hành, hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ hải quân và cán bộ, chiến sĩ biên phòng, điển hình như các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Hành trình vì biển đảo quê hương”, xây dựng Quỹ “Vì biển đảo quê hương”…

Với cách làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh. Qua đây không chỉ trang bị, định hướng, nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, tầm quan trọng của biển, đảo mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để từ đó, mỗi người dân sẽ có những hành động thiết thực, hiệu quả để chung sức với các lực lượng chức năng phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

XUÂN HƯƠNG - THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/bien-gioi-va-bien-dao-viet-nam/627976-tuyen-truyen-ve-chu-quyen-bien-dao-chu-trong-noi-dung-da-dang-cach-thuc.html