Tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Nỗ lực làm chủ khí tài radar hải quân

Nỗ lực làm chủ khí tài radar hải quân

Sơ kết 3 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sơ kết 3 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về biển, đảo

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về biển, đảo

Việt Nam thử nghiệm thủy lôi tự sản xuất

Việt Nam thử nghiệm thủy lôi tự sản xuất

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Từ thần tượng trở thành người lính đảo

Từ thần tượng trở thành người lính đảo