Phát động phong trào 'Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52'

Phát động phong trào 'Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52'

Nỗ lực làm chủ sửa chữa, đồng bộ khí tài điện tử

Nỗ lực làm chủ sửa chữa, đồng bộ khí tài điện tử

Việt Nam tự sửa chữa thành công tàu ngầm

Việt Nam tự sửa chữa thành công tàu ngầm

Tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Nỗ lực làm chủ khí tài radar hải quân

Nỗ lực làm chủ khí tài radar hải quân

Sơ kết 3 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sơ kết 3 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về biển, đảo

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về biển, đảo

Việt Nam thử nghiệm thủy lôi tự sản xuất

Việt Nam thử nghiệm thủy lôi tự sản xuất

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa xuồng CV trị giá 22 tỷ đồng

Từ thần tượng trở thành người lính đảo

Từ thần tượng trở thành người lính đảo