Huấn luyện bộ đội sát thực tế

Huấn luyện bộ đội sát thực tế

Cải thiện môi trường nhờ hệ thống dập bụi

Cải thiện môi trường nhờ hệ thống dập bụi

Việt Nam chế thiết bị đặc biệt, tự sửa chữa tàu ngầm

Việt Nam chế thiết bị đặc biệt, tự sửa chữa tàu ngầm

Philippines sốt ruột vì tiến độ nhận tàu Pohang quá chậm từ Hàn Quốc

Philippines sốt ruột vì tiến độ nhận tàu Pohang quá chậm từ Hàn Quốc

Phát động phong trào 'Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52'

Phát động phong trào 'Không khói thuốc lá trong Nhà máy X52'

Nỗ lực làm chủ sửa chữa, đồng bộ khí tài điện tử

Nỗ lực làm chủ sửa chữa, đồng bộ khí tài điện tử

Việt Nam tự sửa chữa thành công tàu ngầm

Việt Nam tự sửa chữa thành công tàu ngầm

Tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Nỗ lực làm chủ khí tài radar hải quân

Nỗ lực làm chủ khí tài radar hải quân