Tượng đài ẩn số chưa có lời giải

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đó là tinh thần của các ý kiến trong cuộc hội thảo mang tên Điêu khắc ngoài trời trong thời kỳ hội nhập và phát triển do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 29.12 tại Hà Nội.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200853/20081230234341.aspx