Tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Cùng với tuổi trẻ cả nước, ngày mai (25/2/2024), thanh niên tỉnh Ninh Bình náo nức lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự vào Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.

Các địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Nam

Các địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Nam

Đã thành nét đẹp truyền thống, cứ mỗi độ Xuân về là khắp nơi mở hội tòng quân, tiễn đưa những người con ưu tú đi làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Lật mở từng trang sử của dân tộc, thời kỳ nào cũng lừng lẫy chiến công. Mấy mươi thế kỷ là bao nhiêu lớp người cùng ra trận. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quy luật phát triển của đất nước đã được khẳng định qua mấy nghìn năm lịch sử. Quy luật đó sẽ còn tiếp nối đến hôm nay và mai sau.

Khi đất nước có giặc ngoại xâm, thế hệ cha anh đã gác bút nghiên, hăng hái lên đường chiến đấu giành và giữ vững nền độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày nay, chúng ta được sống trong hòa bình, tự do.

Đất nước thống nhất, độc lập và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi chúng ta càng phải "chắc tay súng", giữ vững hòa bình và bảo vệ từng tấc đất biên cương, bầu trời và biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi vì, các thế lực thù địch vẫn không ngừng dùng mọi thủ đoạn để chống, phá cách mạng nước ta. Từng phút, từng giờ, biên cương, biển, đảo của Tổ quốc vẫn bị kẻ thù nhòm ngó, âm mưu thôn tính.

Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, "giữ nước khi nước chưa nguy". Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù bảo vệ vững chắc Tổ quốc càng trở nên quan trọng.

Nghị quyết của Đảng xác định mục tiêu là: xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi phải tăng cường tiềm lực mọi mặt về quốc phòng, an ninh đảm bảo giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển.

Bên cạnh đó là thiên tai, bão lũ, thảm họa, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, Tổ quốc và Nhân dân luôn cần những người con ưu tú, với sức trẻ, khỏe của thanh niên để lên đường nhập ngũ, bảo vệ đất nước, giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong độ tuổi theo quy định, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, thanh niên có nhiều sự lựa chọn như: học đại học, học nghề, xuất khẩu lao động... sẵn sàng tạm gác lại những nhu cầu chính đáng đó, nhiều thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đó là điều đáng ghi nhận. Nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc lại càng đáng trân trọng. Đây là những minh chứng cụ thể, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, hoài nghi, không tin tưởng vào tuổi trẻ hôm nay.

Vinh dự và tự hào khi thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, được làm người chiến sỹ đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam. Trong môi trường quân sự, người quân nhân sẽ phát triển và trưởng thành mọi mặt cả về phẩm chất, trí tuệ và thể lực. Họ được quản lý, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và phẩm chất người chiến sỹ Công an Nhân dân "tận trung với nước, tận hiếu với dân"; được học tập điều lệnh, điều lệ, huấn luyện sử dụng thành thạo các trang bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ để sẵn sàng chiến đấu.

Tâm sự với nhiều người có con em sau một thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc với những chiến sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều nhận thấy, các thanh niên đi thực hiện nghĩa vụ, sống trong môi trường quân đội và công an có tính kỷ luật cao hơn; tác phong đĩnh đạc, đàng hoàng; nói năng dõng dạc, dứt khoát; tính gắn kết tập thể tốt hơn; bản lĩnh chính trị vững vàng; hành động có mục tiêu, lý tưởng cụ thể....

Từ những chàng trai trẻ vừa rời ghế nhà trường phổ thông, họ được sống, rèn luyện trong môi trường, nếp sống quân sự với "kỷ luật sắt" nhưng đầy ắp tình thương yêu, đồng chí, đồng đội. Ở đó có sự đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Ở đó có những phút giây yên bình, sống giữa tình cảm đồng đội chân thành và cũng có những lúc đối mặt với hiểm nguy, kể cả giữa sự sống và cái chết. Trong môi trường đó sẽ tạo nên tình cảm thân thiết như ruột thịt, mà sau này dù có đi đâu, làm gì cũng luôn nhắc nhớ về nhau và mãi gọi tên nhau là đồng đội.

Thời gian sẽ trôi qua, nhiều chiến sỹ trẻ nhập ngũ hôm nay sẽ phấn đấu trưởng thành là đảng viên, là những cán bộ, sỹ quan chỉ huy trong quân đội, công an, hoặc ra quân về làm việc khác, song những năm tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự mãi là niềm vinh dự, tự hào trong mỗi một con người.

Trống hội tòng quân đã điểm. Các địa phương giao quân và các đơn vị nhận quân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện.... Mong rằng những thanh niên Ninh Bình nhập ngũ đợt này sẽ phát huy truyền thống của quê hương Anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha, anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội cụ Hồ, của người chiến sỹ Công an Nhân dân, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Đông

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tuoi-tre-len-duong-bao-ve-to-quoc/d20240223090155386.htm