Tự vệ vùng biên trên thao trường huấn luyện

Trên thao trường, bãi tập, cán bộ, chiến sĩ Trung đội Tự vệ tại chỗ của Nông trường cà phê Chư Prông, Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai (tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao ý thức tự giác, nỗ lực 'vượt nắng thắng mưa', tích cực luyện rèn.

Bởi vậy, những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ tự vệ nơi vùng biên này luôn dành được kết quả cao trong huấn luyện.

Tham gia huấn luyện với tinh thần nghiêm túc.

Kiểm tra đường ngắm.

Nữ tự vệ thực hành liên kết, chắp nối đồ dùng gây nổ.

Hội thao tháo lắp súng tiểu liên AR15.

Phút giải lao trên thao trường.

AN KHANG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tu-ve-vung-bien-tren-thao-truong-huan-luyen-772948