Tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó

    Gốc

    Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ VII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ công nhân, viên chức-lao động quốc phòng (CNVC-LĐQP) toàn quân...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.cacdoanthe.43540.qdnd