Từ chuyện mất dép

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tối 11-6, ông Nguyễn Quang Huy (40 tuổi, ở phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) bị mất đôi dép. Nghi đứa cháu ruột ở cùng nhà là Nguyễn Quang Vũ lấy nên ông Huy gặng hỏi Vũ.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/giam_stress/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-20.9951564302