Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Ngoại ngữ và Tin học Đắk Nông đa dạng chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Năm học 2023-2024, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Ngoại ngữ và Tin học tỉnh Đắk Nông đa dạng chương trình, đối tượng, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

Sáng 8/9, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ , Tin học tỉnh Đắk Nông (Trung tâm) khai giảng năm học 2023-2024.

Theo báo cáo, năm học 2022-2023, Trung tâm đã đổi mới sáng tạo toàn diện công tác tuyển sinh, giáo dục đào tạo; linh hoạt, thích ứng trong mọi điều kiện. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đổi mới phương pháp quản lý, áp dụng phương pháp dạy học mới, không ngừng học hỏi, tự nghiên cứu, sáng tạo trong chuyên môn.

Nghi thức đón học sinh lớp 10, tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Nghi thức đón học sinh lớp 10, tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Học sinh luôn được phát huy tính tích cực chủ động trong học tập, sáng tạo trong học nghề. Năm học 2022-2023, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Trung tâm đạt trên 97%. Trung tâm đã liên kết đào tạo được 737 sinh viên thuộc các ngành văn bằng 2 Luật Kinh tế và tiếng Anh, Liên thông Đại học Kế toán, Tiểu học Mầm non, Công nghệ Thông tin, Giáo dục Thể chất…

Năm học 2023 - 2024, Trung tâm có 15 lớp, với 685 học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT, trong đó lớp 10 có 269 học sinh, tăng gần 3 lần so với năm học 2022-2023.

Năm học 2023-2024, Trung tâm có 685 học viên theo học ở 15 lớp

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GD-ĐT", năm học 2023 – 2024, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức đa dạng hóa chương trình, đối tượng và hình thức đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông dự, đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024

Nguyễn Hiền

Theo Báo Đắk Nông

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-ngoai-ngu-va-tin-hoc-dak-nong-da-dang-chuong-trinh-hinh-thuc-dao-tao-boi-duong-164055.html