Trung Quốc: Nỗ lực cứu chữa trẻ em trong vụ sữa nhiễm độc

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Các quan chức Trung Quốc đã kêu gọi người dân cũng như chính phủ dốc hết sức để cứu chữa các trẻ em trong vụ sữa nhiễm độc.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/52555/default.aspx