Trồng rau an toàn không cần đất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trường Đại học Nông nghiệp I vừa nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công việc sản xuất rau an toàn không cần đất. Với ưu điểm gieo và trồng hoàn toàn không dùng đất nên rau không bị ô nhiễm các loại kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật, vi sinh vật có hại…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=102469