Triệt phá cơ sở 'biến' kính áp tròng Trung Quốc thành Hàn Quốc

    Chiều 12/7, Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với lực lượng công an triệt phá một cơ sở với hàng chục ngàn sản phẩm kính áp tròng Trung Quốc giả hàng Hàn Quốc.

    Mời độc giả xem video:

    Lý Thùy

    Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/video-triet-pha-co-so-bien-kinh-ap-trong-trung-quoc-thanh-han-quoc-1723747.html