Triển khai các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội

    Gốc

    Hanoinet - Công văn số 155/TB-VPCP ngày 7/3/2008 đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=73145