TPHCM: Rà soát tình hình thực hiện các dự án bất động sản

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Văn phòng HĐND – UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/12/110715/6468