Tổng thống Pháp kêu gọi đối thoại tại New Caledonia

Tình trạng khẩn cấp ở New Caledonia không nên kéo dài, và việc đối thoại là cần thiết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tuyên bố trên trong ngày 23/5, sau khi tới thị sát vùng lãnh thổ hải ngoại ở Thái Bình Dương này nhằm giải quyết tình hình tại đây sau 10 ngày xảy ra bạo loạn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tong-thong-phap-keu-goi-doi-thoai-tai-new-caledonia-121823.htm