Tổng thống Mỹ, Irắc thảo luận về hòa giải dân tộc

    Gốc

    Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống Irắc Jalal Talabani đã hội đàm tại Nhà Trắng về tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc ở Irắc.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216405/Default.aspx