Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cựu TNXP chiến khu Việt Bắc

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 15/11, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Đoàn đại biểu cựu thanh niên xung phong các tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc trước đây, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/103690.cand