Tôn vinh sự cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ người làm báo cả nước

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII phản ánh bức tranh lao động sôi động của báo giới cả nước trong năm qua, đồng thời đại diện cho thành tựu to lớn của đội ngũ những người làm báo Việt Nam hướng tới Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/ton-vinh-su-cong-hien-khong-ngung-nghi-cua-doi-ngu-nguoi-lam-bao-ca-nuoc-post300301.html