Thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản: Rằng hay thì thật là hay…

Thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản: Rằng hay thì thật là hay…

Chọn nghề - Việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Việt Nam-Nhật Bản: Hợp tác trong lĩnh vực thực tập sinh hộ lý

Việt Nam-Nhật Bản: Hợp tác trong lĩnh vực thực tập sinh hộ lý

Kết nối việc làm cho lao động xuất khẩu về nước

Kết nối việc làm cho lao động xuất khẩu về nước

Lao động Việt Nam là cộng đồng nước ngoài lớn thứ 2 tại Nhật Bản

Lao động Việt Nam là cộng đồng nước ngoài lớn thứ 2 tại Nhật Bản

Tuyển thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc với thu nhập hấp dẫn

Tuyển thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc với thu nhập hấp dẫn

Tuyển chọn 500 thực tập sinh sang Nhật Bản

Tuyển chọn 500 thực tập sinh sang Nhật Bản

Hợp tác về lao động giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng hiệu quả

Hợp tác về lao động giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng hiệu quả

Cơ hội xuất khẩu hàng chục nghìn lao động điều dưỡng sang Nhật Bản, Đức

Cơ hội xuất khẩu hàng chục nghìn lao động điều dưỡng sang Nhật Bản, Đức

Cảnh giác với lừa đảo lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Cảnh giác với lừa đảo lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thêm ưu đãi

Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thêm ưu đãi

Nhật Bản tiếp nhận thực tập sinh hộ lý Việt Nam

Nhật Bản tiếp nhận thực tập sinh hộ lý Việt Nam

Lợi cả đôi đường

Lợi cả đôi đường

Thực tập sinh Việt ở Nhật bị trục xuất vì xin nghỉ phép để cưới vợ

Thực tập sinh Việt ở Nhật bị trục xuất vì xin nghỉ phép để cưới vợ

Lao động Việt Nam bị trục xuất tại Nhật vì xin nghỉ phép để cưới vợ

Lao động Việt Nam bị trục xuất tại Nhật vì xin nghỉ phép để cưới vợ

Thực tập sinh Việt Nam 'bị lừa' sang Nhật Bản làm công việc khử nhiễm xạ

Thực tập sinh Việt Nam 'bị lừa' sang Nhật Bản làm công việc khử nhiễm xạ