SYM VF3i 185 bản giới hạn cháy hàng tại Malaysia

SYM VF3i 185 bản giới hạn cháy hàng tại Malaysia

Sức mua cao nên SYM VF3i 185 Limited Edition được sản thêm 5.000 chiếc tại Malaysia.