Bộ Công an kỷ luật, giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Bộ Công an kỷ luật, giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết người bị giáng cấp

Trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết người bị giáng cấp

Giáng cấp cán bộ công an thờ ơ trước tính mạng người dân

Giáng cấp cán bộ công an thờ ơ trước tính mạng người dân

Bộ Công an kỷ luật CSGT đứng nhìn cô gái bị bạn trai sát hại

Bộ Công an kỷ luật CSGT đứng nhìn cô gái bị bạn trai sát hại

Trung tá CSGT bị giáng cấp vì 'đứng nhìn' cô gái bị đâm chết

Trung tá CSGT bị giáng cấp vì 'đứng nhìn' cô gái bị đâm chết

CSGT bị giáng cấp vì 'đứng nhìn' cô gái bị đâm chết

CSGT bị giáng cấp vì 'đứng nhìn' cô gái bị đâm chết

Ninh Bình: Hạ cấp bậc cảnh sát giao thông đứng nhìn thanh niên sát hại bạn gái

Ninh Bình: Hạ cấp bậc cảnh sát giao thông đứng nhìn thanh niên sát hại bạn gái

Giáng 2 cấp bậc hàm đối với CSGT 'không ngăn cản quyết liệt' vụ giết người

Giáng 2 cấp bậc hàm đối với CSGT 'không ngăn cản quyết liệt' vụ giết người

Giáng chức trung tá CSGT đứng nhìn cô gái bị người yêu đâm chết

Giáng chức trung tá CSGT đứng nhìn cô gái bị người yêu đâm chết

Giáng chức CSGT đứng nhìn nam thanh niên sát hại bạn gái

Giáng chức CSGT đứng nhìn nam thanh niên sát hại bạn gái

Giáng 2 cấp bậc đối với CSGT Ninh Bình đứng nhìn thanh niên đâm người yêu

Giáng 2 cấp bậc đối với CSGT Ninh Bình đứng nhìn thanh niên đâm người yêu

Trung tá CSGT bị giáng cấp vì đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Trung tá CSGT bị giáng cấp vì đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

CSGT đứng nhìn nam thanh niên sát hại bạn gái bị giáng cấp quân hàm từ trung tá xuống đại úy

CSGT đứng nhìn nam thanh niên sát hại bạn gái bị giáng cấp quân hàm từ trung tá xuống đại úy