Tin thầy quảng cáo chữa được suy thận độ 8, thanh niên phải vào viện cấp cứu

Tin thầy quảng cáo chữa được suy thận độ 8, thanh niên phải vào viện cấp cứu

Thầy lang quảng cáo 'thuốc của thầy chữa được suy thận độ 8 chứ độ 2 đã là gì' khiến anh N. tin theo. 4...