Tiết kiệm, làm lợi 2,1 tỉ đồng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Trong năm 2008, CNVC-LĐ trên địa bàn quận Phú Nhuận đã thực hiện 72 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, làm lợi 2,1 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ sáng 20-1

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090122101247102P0C1010/tiet-kiem-lam-loi-21-ti-dong.htm