Tiếp tục triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học

Ngày 22-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở về việc tiếp tục triển khai công tác thanh toán học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục.

Theo đó, sở đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai và duy trì các mục tiêu theo kế hoạch số 4205 năm 2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho các phòng giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, triển khai theo các mục tiêu, trong đó lưu ý triển khai đủ tối thiểu 3 trong 4 hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục trong năm học 2023-2024 (mã QR; qua website; mobile money và thẻ POS; tích hợp sẵn mô đun thanh toán trong phần mềm quản lý trường học).

Theo kế hoạch 4205, mục tiêu đề ra là: Năm 2022, 50% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác; từ năm 2023 tăng thêm 10%/ năm và đạt mục tiêu 80% vào năm 2025. Tính đến nay, việc thanh toán học phí và các khoản thu không dùng tiền mặt được triển khai ở các cấp học trên địa bàn tỉnh như sau: Cấp mầm non 160/160 trường đã triển khai, trong đó 117 trường triển khai ít nhất 3 hình thức (đạt 73,13%); cấp tiểu học có 151/163 trường đã triển khai, trong đó 118 trường triển khai ít nhất 3 hình thức (đạt 78,15%); cấp THCS 116/118 trường đã triển khai, trong đó 91 trường triển khai ít nhất 3 hình thức (đạt 74,45%); cấp THPT có 33/34 trường đã triển khai ít nhất 3 hình thức (đạt 97,06%) và 1 trường là Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh không triển khai do không thu học phí.

T.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/tiep-tuc-trien-khai-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-trong-truong-hoc-9e372b4/