Tiến vào dinh Độc lập

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    9 giờ ngày 30/4/1975, sau khi đại đội xe tăng chúng tôi bắn cháy chiếc xe  M48 của địch trên cầu Sài Gòn, toàn đơn vị đã vượt cầu nhằm hướng Dinh Độc Lập lao tới...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2008/5/66217.cand