Thuế xuất khẩu thép giảm còn 10%

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Bộ Tài chính vừa quyết định giảm mạnh thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép xuống còn 10%.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/181504