Thừa Thiên Huế: Khai mạc triển lãm chuyên đề 'Người đi tìm hình của nước'

  4 liên quanGốc

  Ngày 17/6, lễ khai mạc triển lãm chuyên đề 'Người đi tìm hình của nước' được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

  Tại triển lãm, trưng bày hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý trong 8 chủ đề gồm: Nuôi ý chí; Vượt trùng dương tìm đường cứu nước; Tìm ra ánh sáng; Bước ngoặt lịch sử; Thổi bùng ngọn lửa cách mạng; Người là niềm tin tất thắng; Người về mang tới mùa Xuân và Viết tiếp trang sử vàng.

  Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2/9. Ảnh: S.Q

  Với chuyên đề “Người đi tìm hình của nước", đã khái quát toàn bộ hành trình 30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia vô cùng gian nan của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

  Đặc biệt, triển lãm nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua việc Người ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911). Khẳng định những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

  Phát biểu tại triển lãm, bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế cho biết. Thừa Thiên Huế chúng ta tự hào là nơi Người đã sinh sống, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước trong hơn 10 năm. Với 30 năm bôn ba nước ngoài tìm hiểu thế giới và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy “Hình của nước” là con đường cách mạng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Cho thấy, suốt cuộc đời Người vì nước vì dân, di sản vô giá mà Người để lại cho Tổ quốc ta, nhân dân ta chính là tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh sáng ngời cùng thời gian.

  Nhìn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước 110 năm về trước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người chúng ta đều khắc ghi sâu trong tim lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến lớn lao trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

  Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, đế quốc. Một quyết định lịch sử của một con người lịch sử, mà thực tiễn đã chứng minh là có tầm ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển, làm thay đổi số phận của dân tộc Việt Nam.

  Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108, biên giới Việt Trung, Người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

  Từ sau ngày đất nước thống nhất, viết tiếp trang sử vàng, “Hình của nước” hôm nay chính là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, là thành quả của việc hiện thực hóa lý luận về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với những nhận thức và tư duy đúng đắn phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

  Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

  Song Quỳnh

   Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/thua-thien-hue-khai-mac-trien-lam-chuyen-de-nguoi-di-tim-hinh-cua-nuoc-a3626.html