Thủ tướng khảo sát dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên

Sáng 31/7, tại Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát Dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) và làm việc với ban lãnh đạo nhà máy.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên công nhân nhà máy. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên công nhân nhà máy. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên công nhân nhà máy. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên công nhân nhà máy. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền Nhà máy Cán thép. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền Nhà máy Cán thép. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền Nhà máy Cán thép. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền Nhà máy Cán thép. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền Nhà máy Cán thép. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền Nhà máy Cán thép. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) được khởi công từ năm 2007. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) được khởi công từ năm 2007. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Nhiều hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) đã xuống cấp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhiều hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) đã xuống cấp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát các hạng mục của Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) được khởi công từ năm 2007. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2) được khởi công từ năm 2007. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-thu-tuong-khao-sat-du-an-mo-rong-nha-may-gang-thep-thai-nguyen/808608.vnp