Thu nhập bình quân của lao động năm 2022 là 6,7 triệu đồng/tháng

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022 chứng kiến sự tăng trưởng thu nhập của người lao động ở cả ba khu vực kinh tế so với năm 2021, trong đó khu vực công nghiệp-xây dựng ghi nhận mức tăng cao nhất.

Khu vực công nghiệp-xây dựng ghi nhận mức tăng thu nhập cao nhất năm 2022. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Khu vực công nghiệp-xây dựng ghi nhận mức tăng thu nhập cao nhất năm 2022. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2022 là 6,7 triệu đồng, tăng 927.000 đồng so với năm trước và tăng 759.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2022, thu nhập ở hầu hết các ngành kinh tế đều tăng.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình lao động-việc làm quý 4 và năm 2022 do Tổng cục Thống kê tổ chức ngày 10/1 tại Hà Nội.

Năm 2022, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 7,6 triệu đồng, tăng 950.000 đồng so với năm trước và tăng 830.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 5,6 triệu đồng, tăng 914.000 đồng so với năm trước và tăng 709.000 đồng so với cùng năm 2019.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022 chứng kiến sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành kinh tế, kéo theo thu nhập của người lao động tăng ở cả ba khu vực kinh tế so với năm 2021, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng thu nhập cao nhất.

Thu nhập của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất, tăng 17,6% tương ứng tăng 1,1 triệu đồng/người/tháng; lao động làm việc trong ngành dịch vụ tăng 15,4% tương ứng tăng 1 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,8% tương ứng tăng 448.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế giai đoạn 2019-2022. Đơn vị: Triệu đồng

Một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng khá nổi bật trong năm 2022 như lao động làm việc trong ngành vận tải kho bãi có tốc độ tăng thu nhập bình quân là 21,2% tương ứng tăng 1,6 triệu đồng; ngành dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 21% tương ứng tăng 1,1 triệu đồng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,2% tương ứng tăng 1,1 triệu đồng; thu nhập của lao động ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy tăng 17,2% tương ứng tăng 1,1 triệu đồng/người/tháng.

Lao động làm công hưởng lương năm 2022 có mức thu nhập bình quân năm 2022 là 7,5 triệu đồng, tăng 15,1% so với năm trước, tương ứng tăng 992.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2019, khi COVID-19 chưa xuất hiện, thu nhập của lao động làm công hưởng lương tăng 12,7% tương ứng tăng khoảng 847.000 đồng. Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương làm việc ở khu vực thành thị cao hơn 1,23 lần thu nhập bình quân của lao động làm việc ở khu vực nông thôn, tương ứng 8,4 triệu đồng so với 6,9 triệu đồng./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-nhap-binh-quan-cua-lao-dong-nam-2022-la-67-trieu-dongthang/840466.vnp