Thư mời thầu dự án trực thăng tìm kiếm và cứu nạn mới của Mỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo bản công bố hôm 05/12 của USAF, đây đã là sự bổ sung lần thứ bảy đối với thư mời dự án CSAR-X. Sự bổ sung lần này bao gồm một vài thay đổi nhỏ nhằm minh bạch hóa các tiêu chí lựa chọn của USAF.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114777