Thu hút sinh viên báo chí viết về đề tài an sinh xã hội

Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bồi dưỡng cho sinh viên báo chí kỹ năng lựa chọn đề tài an sinh xã hội là hoạt động ý nghĩa được Báo Kinhtế&Đôthị phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức trong khuôn khổ chương trình truyền thông 'Những cống hiến thầm lặng' năm 2024.

Thanh Nhàn - Nguyễn Trọng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thu-hut-sinh-vien-bao-chi-viet-ve-de-tai-an-sinh-xa-hoi.html