Thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa các hư hỏng của xe ô tô NISSAN NAVARA 51C-255.44 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Sửa chữa các hư hỏng của xe ô tô NISSAN NAVARA 51C-255.44 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp vui lòng truy cập link sau:

https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-cac-hu-hong-cua-xe-o-to-nissan-navara-51c-255-44-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành thông báo mời chào giá: 8 giờ, ngày 21 tháng 8 năm 2023

- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 10 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2023.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ chuyển phát bưu phẩm.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

• Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh

• Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

• Email: vpchkcxr@gmail.com. Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918

3. Thông tin liên hệ:

- Người liên hệ: Ông Trần Ngọc Trung - Đội trưởng Đội bảo trì hạ tầng - Phòng Kỹ thuật hạ tầng- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Điện thoại: 0901.662.666

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Có tối thiểu 01 hợp đồng về việc sửa chữa phương tiện/xe ô tô có giá trị trên 100 triệu;

- Không có tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/khac/202308/thong-bao-moi-chao-gia-f6d5093/