Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường

BẮC GIANG- Ngày Môi trường thế giới 5/6/2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề 'Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa'.

Theo Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa, có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới, tác động tiêu cực đến GDP (tổng sản phẩm quốc nội) toàn cầu. Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000, nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050.

 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới - Tháng hành động vì môi trường năm 2023 do Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới - Tháng hành động vì môi trường năm 2023 do Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường (cao điểm từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2024), thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND tỉnh, Sở TN&MT đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cùng văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng.

Quan tâm bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng; thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước,…

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU và Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Ra quân dọn dẹp, xử lý rác thải, rác thải nhựa, các điểm gây ô nhiễm trên sông, hồ …

 Ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Ảnh chụp tại xã Dương Hưu, huyện Sơn Động.

Ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Ảnh chụp tại xã Dương Hưu, huyện Sơn Động.

Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, phát triển sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ hoặc bị sa mạc hóa.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp (đặc biệt là chăn nuôi, canh tác nông nghiệp), phân loại rác thải tại nguồn, bảo đảm chất thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về chất thải trước khi thải ra môi trường.

Nghiêm cấm việc xả thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững nhằm hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các cơ quan truyền thông tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024; các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 Thanh niên Lạng Giang trồng cây xanh để bảo vệ môi trường

Thanh niên Lạng Giang trồng cây xanh để bảo vệ môi trường

Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng hạn hán.

Trong Tháng hành động vì môi trường, Sở TN&MT đề nghị các đơn vị, địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động như: Mít tinh, ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải; phát động chiến dịch chung tay bảo vệ TN&MT, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hành động thiết thực, hiệu quả.

Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu có tính thân thiện với môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để lan tỏa chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024.

TS

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/thiet-thuc-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-va-thang-hanh-dong-vi-moi-truong-095642.bbg