Thị xã Thuận Thành tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ 20

Trong 2 ngày 13-14/6, Ủy ban MTTQ thị xã Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ thị xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo thị xã Thuận Thành.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thị xã Thuận Thành đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ thị xã gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong thị xã, Chương trình hành động của MTTQ thị xã đã được triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả, trong đó nhiều nội dung được triển khai sáng tạo, đạt kết quả nổi bật, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của thị xã.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Đại hội.

MTTQ các cấp thị xã Thuận Thành và các tổ chức thành viên không ngừng mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo tiền đề quan trọng để triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm kiểm soát kịp thời và thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội gắn với và tập trung nguồn lực để duy trì và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên chủ trì phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” gắn với công tác an sinh xã hội có nhiều đổi mới, nhất là khâu vận động nguồn lực và đổi mới phương thức hỗ trợ cho các đối tượng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần bảo đảm các tiêu chí để huyện được công nhận là thị xã tháng 4/2023 và phấn đấu thị xã trở thành đơn vị hành chính loại I theo hướng, văn minh hiện đại.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ có nhiều sự đổi mới, nhất là trong phản biện xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. MTTQ các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên...

Với những nỗ lực phấn đấu liên tục và đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhiệm kỳ qua MTTQ thị xã Thuận Thành được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, thị xã Thuận Thành chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã khóa 20.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, thị xã Thuận Thành chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã khóa 20.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích ấn tượng của MTTQ thị xã Thuận Thành trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, từ những kết quả nổi bật, MTTQ thị xã Thuận Thành đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Năm 2019, Thuận Thành được công nhận là huyện nông thôn mới, 4 xã nông thôn mới nâng cao. Đây là sự kiện chính trị lớn, là dấu ấn quan trọng khẳng định quá trình phát triển của thị xã và cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã.

Để ghi nhận những thành tích đó, hàng năm, MTTQ thị xã Thuận Thành đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Nhiều tấm gương sáng của những người làm công tác mặt trận, cán bộ đoàn thể, những gương điển hình tiêu biểu trong xã hội đã lan tỏa đến từng địa bàn dân cư, chung tay, góp sức vì cộng đồng.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà đề nghị MTTQ thị xã Thuận Thành tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc...”.

Chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trong đó thường xuyên làm tốt việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị. Vận động nhân dân ủng hộ việc giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 qua địa bàn thị xã, các dự án trọng điểm trên địa bàn, tuyên truyền xây dựng tỉnh an toàn giao thông. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú và hiệu quả, tăng cường ứng dụng việc chuyển đổi số đáp ứng trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tham gia thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt; công dân Bắc Ninh ưu tú”...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Trần Xuân Nhiên tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Trần Xuân Nhiên tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội hiệp thương dân chủ cử 63 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ thị xã Thuận Thành khóa 20, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 38 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã hiệp thương cử ông Nguyễn Phương Đông giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Thuận Thành khóa 20, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh và UBND thị xã Thuận Thành khen thưởng tại Đại hội.

Tuấn Minh - Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thi-xa-thuan-thanh-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-mttq-lan-thu-20-10283359.html