Thị trường lao động việc làm tiếp tục duy trì đà phục hồi

  Trong 6 tháng đầu năm nay, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 50,3 triệu người. Con số này tăng 417 nghìn người so cùng kỳ năm trước.

  Sản xuất tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai (Ảnh minh họa: Thiên Vương).

  Sản xuất tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai (Ảnh minh họa: Thiên Vương).

  Báo cáo tình hình lao động-việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 6/7 cho thấy, thị trường lao động việc làm của Việt Nam quý II/2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi.

  Thông tin từ báo cáo cho thấy, lực lượng lao động, số người có việc làm quý II/2022 tăng so quý trước và so cùng kỳ năm trước ở cả ba khu vực kinh tế. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so quý trước và so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so quý trước và cùng kỳ năm trước.

  Trong quý II/2022, cả nước chỉ còn hơn 8 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Con số này giảm hơn một nửa so quý trước (giảm 8,9 triệu người) và giảm 4,8 triệu người so cùng kỳ năm trước.

  Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II/2022 là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so cùng kỳ năm trước.

  Tính chung 6 tháng đầu năm nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 51,4 triệu người, cao hơn 0,4 triệu người so cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 19,1 triệu người; lực lượng lao động nữ đạt 24 triệu người.

  Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong quý II/2022 là 50,5 triệu người, tăng 504,6 nghìn người so quý trước và tăng 701,8 nghìn người so cùng kỳ năm trước.

  Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 50,3 triệu người, tăng 417 nghìn người so cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,6 triệu người, tăng 762 nghìn người.

  Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý II/2022 là 55,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm so quý trước và giảm 1,8 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước.

  Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức của cả nước 6 tháng đầu năm nay là 55,9%, giảm 1,3 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước; xu hướng giảm có thể thấy được ở cả khu vực thành thị, nông thôn, ở cả nam giới và nữ giới.

  Số lao động sản xuất tự sản tự tiêu quý II/2022 là 4,3 triệu người, giảm mạnh so quý trước (giảm hơn 0,4 triệu người) nhưng vẫn cao hơn 0,1 triệu người so cùng kỳ năm trước. Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu 6 tháng đầu năm 2022 là gần 4,6 triệu người, cao hơn 0,7 triệu người so cùng kỳ năm trước. Số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn, chiếm 89,6%.

  Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý II/2022 là 1,96%, giảm 1,05 điểm phần trăm so quý trước và giảm 0,64 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước.

  Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 2,48%, giảm 0,1 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn, tương ứng là 1,88% và 2,85%.

  Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II/2022 là 2,32%, giảm 0,14 điểm phần trăm so quý trước và giảm 0,30 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2022 là 2,39%, giảm 0,13 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước.

  Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II/2022 đạt 6,6 triệu đồng, tăng 206 nghìn đồng so quý trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động 6 tháng đầu năm 2022 là 6,5 triệu đồng, tăng 5,3% (tương ứng tăng 326 nghìn đồng) so cùng kỳ năm 2021 và tăng 11% (tương ứng tăng 646 nghìn đồng) so cùng kỳ năm 2020.

  Cơ quan thống kê quốc gia nhận định, thị trường lao động Việt Nam trong quý II/2022 đã có nhiều khởi sắc. Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19 đã giảm mạnh, số người gia nhập lực lượng lao động tiếp tục tăng, lao động có việc làm tăng mạnh, đặc biệt là trong khu vực dịch vụ.

  Ngoài ra, thị trường lao động tăng trưởng mang tính bền vững hơn với mức tăng tập trung chủ yếu ở lao động có việc làm chính thức. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đều giảm. Thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện.

  NGÂN ANH

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/thi-truong-lao-dong-viec-lam-tiep-tuc-duy-tri-da-phuc-hoi-704187/