Thi thể nam giới mang balo chứa đá dưới hồ đá

Nhóm người khi câu cá tại hồ đá thuộc khu đô thị Đại học Quốc Gia TP.HCM thì phát hiện một thi thể nổi dưới hồ.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-thi-the-nam-gioi-mang-balo-chua-da-duoi-ho-da-post792608.html