Thí điểm mô hình giáo dục hòa nhập cho HS khuyết tật cấp THCS

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Việc đánh giá xếp loại đối tượng này cần xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không xếp các em vào diện học lực yếu, kém, không coi là HS không chuyên cần, ngồi sai lớp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=88019