Thêm cơ hội xuất khẩu gạo sang Indonesia

Chính phủ Indonesia sẽ nhập thêm 1,6 triệu tấn gạo năm nay để bình ổn giá trong nước, và đây là cơ hội cho gạo Việt.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/them-co-hoi-xuat-khau-gao-sang-indonesia-112430.htm