Thêm 947 kênh nội dung được khuyến nghị sử dụng cho hoạt động quảng cáo

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cập nhật danh sách nội dung đã được xác thực trên mạng (White List) tháng 2-2024 sử dụng cho hoạt động quảng cáo.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử vừa cập nhật danh sách White List để khuyến nghị cho hoạt động quảng cáo.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử vừa cập nhật danh sách White List để khuyến nghị cho hoạt động quảng cáo.

White List được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lần đầu vào tháng 3-2023, được cập nhật mới lần lượt vào tháng 10-2023 và tháng 2-2024. Ở lần cập nhật mới này, đã có thêm 947 kênh danh sách nội dung được xác thực trên mạng, nâng tổng số danh sách White List lên 3.066 tài khoản, kênh nội dung, trang và nhóm cộng đồng của các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình và đơn vị hoạt động truyền hình, các tổ chức, cá nhân hoạt động cung cấp, sáng tạo, khai thác nội dung số.

White List là danh sách những tài khoản, kênh nội dung, trang và nhóm cộng đồng của các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình cùng các tổ chức, cá nhân mà Bộ Thông tin và Truyền thông, trực tiếp là Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khuyến nghị các nhãn hàng, doanh nghiệp xem xét lựa chọn để quảng cáo sản phẩm. Qua đó, bảo đảm an toàn thương hiệu và góp phần phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh.

Cùng với công bố White List, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố Black List - tập hợp các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật để cơ quan quản lý nhà nước đề nghị người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo cần nắm được và không hợp tác phát hành trên những trang web này.

Tính từ lần công bố tháng 5-2022 đến tháng 1-2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 4 lần công bố với danh sách 403 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật để yêu cầu các nhãn hàng và doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang web này.

Các nhãn hàng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể tra cứu các trang, kênh, tài khoản thuộc White List và Black List sử dụng trong hoạt động quảng cáo trên cổng thông tin điện tử của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tại địa chỉ www.abei.gov.vn.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/them-947-kenh-noi-dung-duoc-khuyen-nghi-su-dung-cho-hoat-dong-quang-cao-659011.html